k op Commissies
Verschillende commissies adviseren het Algemeen Bestuur. Zij hebben een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende taak. Bij besluit van het Algemeen Bestuur kunnen aan de Commissies bepaalde beslissings- en uitvoeringsbevoegdheden worden gedelegeerd.

In de NVGP bestaan de volgende vaste commissies:

 • Opleidingscommissie (OC)
  Leden: Annemarie Booij, voorzitter, Monique Hupkes en Nard Olthof
  Leden subcommissie cursusbeoordeling: 
  Vacature
  Leden subcommissie lidmaatschapbeoordeling:
  Annemarie Booij
 • PR-commissie
  Leden: Liesbeth Smit, voorzitter, Milan van Diermen en Lizzy Kelfkens
 • Wetenschapscommissie 
  Leden:  Willem de Haas, voorzitter, Hans Bakker, Willem de Groot en Monique Leferink op Reinink
 • Redactie van het tijdschrift Groepen
  Leden: Arnout ter Haar, hoofdredacteur, Monique Leferink op Reinink, Silvia Pol, Piet Verhagen en Salvatore Vitale
 • Congrescommissie
  Leden: Charles Huffstadt, Ingrid Krijnen en José van Reijen

In het huishoudelijk reglement vindt u meer informatie over de commissies.