Er is in ons werkveld grote belangstelling voor groepstherapie: ´nieuwere´ vormen van groepstherapie winnen terrein en ook wordt therapie die voorheen individueel gedaan werd nu vaak in groepen aangeboden. Er zijn dus ook steeds meer therapeuten die groepen geven! Deze trend vertaalt zich echter niet in een groei van ons ledenaantal.
We hebben de visie en de denkkracht van onze leden nodig om de kansen, de bedreigingen, de sterktes en zwaktes van de vereniging in kaart te brengen en deze in te zetten voor het bepalen van onze visie en een koers voor de toekomst van de NVGP. Daarom nodigen we jullie allen uit voor een Invitational Conference om met elkaar in gesprek te gaan over:
- hoe kan de vereniging de groepstherapie en onze deskundigheid daarover sterker in de markt zetten?
- hoe gaan we de basis-groepstherapeut NVGP en de specialistisch-groepstherapeut NVGP profileren en een plek geven in de GGZ?
- hoe kunnen we het aantrekkelijk maken voor nieuwe mensen om lid te worden en voor de ´senior´ leden om lid te blijven? Kunnen we nieuwe vormen ontwikkelen?
- hoe versterken we het functioneren van de vereniging: onze commissies, onze interne structuur?
We gaan gebruik maken van de kennis, creativiteit en het enthousiasme van de aanwezigen. Aan het eind van de middag hopen we dat er leuke projecten en plannen liggen waar mensen op eigen kracht mee verder gaan.
Juliëtte Daniëls is facilitator/moderator en zal ons begeleiden in dit proces. Zij is vertrouwd met de context waarin beroepsverenigingen werken en ondersteunt verenigingen in visie- en ontwikkelingstrajecten. Tevens is zij als adviseur en trainer verbonden aan de Academie van De Nederlandse Associatie (DNA), de koepel van verenigingen. Aansluitend aan de Invitational Conference vindt de Algemene Ledenvergadeirng (ALV) plaats. Alleen leden van de NVGP kunnen deelnemen aan de Invitational Conference en de ALV.  Deelname aan de middag is gratis. De middag wordt afgesloten met een borrel. Inschrijven: klik hier https://bit.ly/2H36aJY

 

Joomla SEF URLs by Artio