Nieuwe voorzitter Bestuur NVGP, José van Reijen

Als nieuwe voorzitter is op de ALV op 7 juni 2017 José van Reijen benoemd, klinisch-psycholoog-psychotherapeut, cursugever, supervisor en leertherapeut NVGP. Zij is lid geweest van de Opleidingscommissie en jarenlang lid van de redactie van Groepen. Supervisor van de VGCt en docent bij de RINO en SPON. José werkt in haar eigen vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Utrecht. Zij is al jaren actief op het gebied van de groepstherapie. Ze heeft er veel over geschreven en is lid geweest van de opleidingscommissie van de NVGP.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017 vondplaats op 7 juni 2017 in Hotel Breukelen te Breukelen. 

Agenda
Notulen ALV 8 juni 2016
Jaarverslagen
Verloop leden
Mutaties Bestuur
Financiële stukken
Jaarrekening 2016
Begroting 2017
Toelichting op de begroting
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie

Klik op de link voor de brief van de NVGP, door Ingrid Krijnen, op de commentaarronde van de Generieke Module Psychotherapie. 

Congres 22 maart 2019: Eigenheid en verbinding

Powerpoint presentatie van Molyn Leszcz
Powerpoint presentatie van Anton Hafkenscheid
Powerpoint presentatie van workshop: Research Groepstherapie. De evidentie en werkzame factoren van groepsbehandeling.
Een zoektocht naar actuele wetenschappelijke kennis en hoe die in de praktijk is toe te passen.
Door: Bram van der Boom, Willem de Haas en Rob Koks.

Congres 23 maart 2018: Longing - Belonging: de essentie van de groep

Het jaarlijks congres van de NVGP heeft plaatsgevonden op vrijdag 23 maart 2018, wederom in het Congrescentrum Antropia te Driebergen. Het was een groot succes. Er waren 181 deelnemers.
Het congres is geaccrediteerd door de FGzPt (5 punten), het Kwaliteitsregister NVP (5 punten), de NVvP (5punten), de NVGP (6 punten). Aanvraag bij de SRVB is nog in behandeling.
Opleidelingen krijgen korting op het Congres.
Wat wordt verstaan onder Opleideling? Ben je Opleideling? Mail dan de instelling waar je je opleiding volgt en ook voor wel BIG beroep je in opleiding bent aan ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Evaluatie: Congres 24 maart 2017 De essentie van de groep
Het congres vond plaats op een stralende voorjaarsdag in Antropia. De locatie kwam met het mooie weer goed tot zijn recht en gaf de deelnemers de gelegenheid tijdens de pauzes ook buiten te zitten iets wat de sfeer ten goede leek te komen. Er waren 170 deelnemers en daarvan hebben we 108 evaluatieformulieren ontvangen.
De dag wordt over het geheel goed beoordeeld. Natuurlijk zijn er nuances en aanmerkingen.
De lezing van Karterud krijgt 66% goed en zeer goed als beoordeling. Zijn workshop krijgt 90% goed en zeer goed als beoordeling. Hij vertelde over zijn onderzoek en de ontwikkeling van MBT-groepen voor borderline patiënten in Noorwegen. Hierbij heeft hij een heel netwerk van instellingen kunnen betrekken bij zijn onderzoek en daar wordt volgens protocol door getrainde therapeuten behandeld. Dit gebeurt ook in verslavingszorg. Een indrukwekkende prestatie. In de opmerkingen komt naar voren dat de inhoud interessant was maar de presentatie (Engels, verstaanbaarheid) te wensen overliet.
De negen workshops worden allemaal als goed en zeer goed beoordeeld, een enkele score matig wordt gegeven, geen slechte scores gelukkig. Er was een divers aanbod van workshops. Onder andere met aandacht voor vaktherapie muziek en beeldend, voor sociometrie en spiegelen uit psychodrama en voor online groepstherapie.
De middagsessie met Hanni Biran wordt het meest kritisch beoordeeld. De lezing ging over het gedachtengoed van Bion en werd geïllustreerd met klinische vignetten en de biografie van Bion. De lezing van Biran krijgt desondanks 52% goed en zeer goed als oordeel, 38% matig en 20% onvoldoende. Ook hier opmerkingen over de kwaliteit van het Engels en wisselende reacties op het projecteren van de tekst.
De demonstratiegroep vond op verzoek van Hanni Biran te midden van het publiek plaats. De commissie ging er van uit dat haar inbreng actiever zou zijn, maar ze bleef volharden in een in onze ogen wat ouderwetse attitude. Kritiekpunten waren de verstaanbaarheid, zichtbaarheid en een geringe reflectie op het proces in de demonstratiegroep. De demonstratiegroep werd 49 % goed en zeer goed beoordeeld, 30 % matig en 21% onvoldoende en slecht.
De congrescommissie kijkt tevreden terug op een congres met inspirerende momenten, een goede sfeer en een gevarieerd publiek. Op dit 60 jarige jubileum was het verheugend dat er een recordaantal deelnemers was. De NVGP bestaat 60 jaar en heeft een toekomst met een meer dan gemiddeld aantal jonge collega's onder de aanwezigen(!) Het format van een of meer mondiale kopstukken, aandacht voor onderzoek naast de klinische praktijk, een keur aan workshops in de breedte en een live demonstratiegroep lijkt nog steeds succesvol.
Tips voor toekomstige congressen zijn gericht op het geven van meer praktische informatie over methodes in groepen en op aandacht voor het gebruik van social media in groepen.

De sheets van de diverse lezingen en workshops volgen. 

Hieronder vindt u enkele presentaties van het congres: Verder kijken in teams - van 23 september 2016

Sheets: Goed leiderschap. Van Daniël van Dijk en Sietsche Dijkstra.

Sheets: Wat scheelt mijn team? Diagnose en 'therapie' met het model Oppervlakte en Dieptestructuur. Van Willem de Haas.

Sheets: Gezonde conflicten, een uitdaging in teamontwikkeling. Anne-Marie Claasen en Rok Koks.

Sheets: Parallelprocessen, hoe opereert de teammanager binnen de organisatie? Gonnie Kügel.

Sheets: Lastige teamleden. Marianne Hagenaars en Frans Smeets.

De  Groep in de Wereld, de Wereld in de Groep: vrijdag 13 november 2015

Verslag van het jaarlijks congres van de NVGP

Hieronder vindt u de presentaties van:

Lorentzen Steinar Lorentzen: Prospectief onderzoek naar de effecten van kortdurende en langerdurende groepsanalytische psychotherapie.

 

Haim Weinberg Haim Weiberg: Social Unconsciousness.

 Ingrid Krijnen

Voorzitter van de NVGP, Ingrid Krijnen, spreekt het congres toe.

Evaluatie NVGP congres 2014 met Arnoud Arntz en Morris Nitsun
Waar een prachtige antroposofische locatie en groepstherapie elkaar ontmoeten: op het jaarcongres van de NVGP in het Driebergse Antropia.

Een jaarcongres met twee vooraanstaande gasten: Arnoud Arntz en Morris Nitsun; de eerste Hoogleraar Klinisch psychologie en experimentele psychopathologie Maastricht en Nitsun is vooraanstaand Brits klinisch psycholoog.
Hun lezingen waren interessant en werden door de vele congresgangers als goed tot zeer goed beoordeeld. Arntz sprak over 'Groepstherapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis'. Nitsun koos voor 'Creative and destructive forces in the group'.

Net als de lezingen, werd ook de masterclass van Nitsun positief beoordeeld. Kritische noot was wel dat de toeschouwers van het rollenspel liever hadden gezien dat de deelnemers zichzelf hadden gespeeld in plaats van een rol.
De organisatie van het congres had er voor gekozen om een lange workshop aan te bieden, i.p.v. twee kortere. De deelnemers waren daar overwegend gelukkig mee. Inhoudelijk werden de workshops overigens door de meeste deelnemers goed beoordeeld; een enkeling was wat minder positief. De oordelen varieerden van 'inspirerend van de eerste tot de laatste minuut' tot 'teveel theorie en te weinig workshop'.
Voor het komend congres van de NVGP, spraken verschillende deelnemers de wens uit dat er meer aandacht is voor wetenschap, somatoforme klachten en groepstherapie.
Het was een heel mooie congresdag waarbij verschillende aspecten van groepspsychotherapie voor het voetlicht zijn gekomen.

Klik hier voor de presentatie van Arnoud Arntz: 'Groepsschematherapie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis'.
Klik hier voor de presentatie van de workshop 'Groepsschematherapie: Effectief en Leuk!' door Odette Brand de Wilde en Maria Rocher.
Klik hier voor de presentatie van de workshop 'Dynamic Interpersonal therapy' door Eugenie Beijer en Gerrit Delfstra.
Klik hier voor de presentatie van de workshop 'The Young Professional' door Roelof Wolters en Bram van der Boom pag. 1 t/m 20.
Klik hier voor de presentatie van de workshop 'The Young Professional' door Roelof Wolters en Bram van der Boom pag. 20 t/m 42.

Toegekende accreditaties

ArnoudArntz

 

Lezing Arnoud Artnz

MorritsNitsunlezing

Lezing Morrits Nitsun

MorrisNitsun

Demonstratiegroep met Morris Nitsun

IngridKrijnen

 Afsluitend praatje van de voorzitter Ingrijd Krijnen

Huiskamersessie Morris Nitsun zaterdag 15 november 2014: NVGP 6 punten

Workshopmiddag 18 juni 2014, Hotel Breukelen te Breukelen (voorafgaand aan de ALV). Accreditaties FGzP: 3 punten.NVvP: 3 punten. SRVB: 4 punten

Masterclass Richard Billow: 10 mei 2014, Nieuwegracht, Utrecht
Toegekende accreditatie door de NVGP: 6 punten (modulaire activiteit: Mo.Act.2014.6/252)

Congres 8 november 2013: Op het NVGP congres van 8 november 2013 gaf Molyn Leszcz een lezing met als titel 'The Effective Group Psychotherapist'. Als NVGP lid kunt u inloggen op het ledengedeelte om deze presentatie te downloaden. Ga na het inloggen naar Ledenservice.
Toegekende accreditaties: Congres 8 november 2013
NVGP: 4 punten. SRVB: 1 punt. VGcT: 3 punten. FGzP: 3 punten. NVvP: 5 punten.

Tijdelijke wijzigingen van het opleidingsreglement
De wereld staat op zijn kop door het uitbreken van het coronavirus, en alle maatregelen die dat tot gevolg heeft.  We realiseren ons dat er hierdoor veel uitdagingen op je af komen, zowel privé als in je rol als behandelaar en groepstherapeut en als opleider NVGP. Als het gaat om opleidingen volgen/geven in groepsdynamica en groepstherapie willen we je graag zo veel mogelijk duidelijkheid geven. We versoepelen tijdelijk de regels om het de opleidelingen mogelijk te maken hun opleiding voort te zetten en om het de opleiders mogelijk te maken hun cursus, supervisie en leertherapie online voort te zetten. De wijzigingen gelden tijdelijk: na verandering van de richtlijnen met betrekking tot face-to-face contact van de overheid zullen de oude reglementen weer van toepassing zijn.

Cursussen: voor opleiders en cursisten: tijdelijk 100% online onderwijs toegestaan.

Zolang de richtlijnen van de overheid stellen dat face-to-face contact beperkt moet worden is het volledig online aanbieden van basis- en vervolgcursussen toegestaan. Dit geldt ook voor modules. Het is belangrijk dat cursussen door kunnen gaan om geen vertraging op te lopen in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld bij de gz- de PT- of de KP-opleiding, waarbij inhalen van (veel) onderdelen niet tot de realistische mogelijkheden behoort.

Leertherapie: tijdelijk 100% online leertherapie toegestaan                                                                        
Sommige leergroepen werken al (gedeeltelijk) online. Zolang er sprake is van beperking van het contact is dit voor alle leergroepen toegestaan.

Supervisie krijgen/geven:
Ook supervisie mag tijdelijk volledig online gegeven worden

Verlenging van de termijn voor registratie of herregistratie                                                                                           
Als je door de coronacrisis je niet op tijd kunt registreren als Groepstherapeut-NVGP of Specialistisch Groepstherapeut-NVGP, of als opleider, of je niet tijdig kunt herregistreren, kun je hiervoor standaard zes maanden uitstel krijgen. We vragen je om hierover een mail te sturen naar de secretaresse van de Opleidingscommissie, Melinda van Leeuwen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Registreren als cursusgever
Als Opleidingscommissie signaleren wij dat niet alle cursusgevers die een door de NVGP geaccrediteerde cursus geven opgenomen zijn in het register van cursusgevers. Als cursusgever van modulaire cursussen en als co-docent is dat niet vereist (mits de andere docent wel geregistreerd is). Het voordeel van opname in het register is dat je als cursusgever goed te vinden bent en naar buiten toe is duidelijk dat je NVGP-cursusgever bent.
Wie minimaal drie jaar ingeschreven is als Specialistisch Groepstherapeut-NVGP kan de registratie als cursusgever aanvragen. Het vroegere screeningsgesprek is vervallen. De kosten bedragen € 100,- en de registratie is vijf jaar geldig. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij Melinda van Leeuwen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Eisen herregistratie opleiders
Met de ingang van het nieuwe opleidingsreglement per 1-1-2019 hanteert de NVGP eisen voor herregistratie van de opleiderschappen (supervisor, leertherapeut en cursusgever). Naast de algemene vereisten die gelden voor het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP zijn de eisen voor deskundigheidsbevordering aangescherpt. Deze gelden voor opleiders die vanaf 1-1-2024 verlenging aanvragen. Deze eisen staan omschreven in artikel 28 van het opleidingsreglement.

Intervisieavond met ervaren cursusgevers
Tijdens de opleidersmiddag van 6 februari jl. gaf een aantal nieuwe cursusgevers aan behoefte te hebben aan intervisie met ervaren cursusgevers. De Opleidingscommissie wil graag inventariseren bij hoeveel cursusgevers deze behoefte leeft. Bij voldoende belangstelling zal komend najaar een intervisieavond georganiseerd worden. Belangstelling kan kenbaar gemaakt worden bij Melinda van Leeuwen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Supervisorencursus

Voor leden die supervisor-NVGP willen worden, biedt de vereniging een supervisorencursus aan. Deze cursus is verplicht. Leersupervisie maakt deel uit van de route tot supervisor-NVGP. De cursus start wanneer er voldoende kandidaat-supervisoren aanemeld zijn. Op dit moment loopt er een supervisorencursus die in maart 2020 zal eindigen.
Om het supervisorschap te kunnen aanvragen moet men drie jaar ingeschreven zijn als Specialistisch Groepstherapeut. Mail voor meer informatie of aanmelding naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eisen herregistratie opleiders
Met de ingang van het nieuwe opleidingsreglement per 1-1-2019 hanteert de NVGP eisen voor herregistratie van de opleiderschappen (supervisor, leertherapeut en cursusgever). Deze eisen staan omschreven in artikel 28 van het opleidingsreglement.  

Mini-college groepstherapie
In deze mini-colleges vertellen RINO-docenten kort iets over hun vakgebied. Marc Daemen o.a. illustreert daarin de groepsfasen aan de hand van een casus uit zijn ambulante groep voor jongvolwassenen. www.rinogroep.nl/hoofdzaken

Oproep tot aanbieden geaccrediteerde cursussen
De Opleidingscommissie (OC) roept alle gewone leden van de Vereniging op om een korte (modulaire) cursus aan te bieden. Aanvraag voor accreditatie van deze cursussen kunnen ingediend worden bij de opleidingscommissie. Het is van groot belang voor de vereniging dat leden die op een specifiek terrein iets te bieden hebben, geaccrediteerde cursussen gaan geven voor onze opleidingen. Daarnaast is het verzoek om dergelijke cursussen ook aan te bieden aan niet-leden.
De te geven cursussen worden op onze website gepubliceerd. De hoofdreden voor de oproep is dat het cursusaanbod voor de "groepswerker-NVGP" uitgebreid moet worden en beter moet aansluiten op de leervraag. Richtlijnen en contouren voor het opzetten van een module zijn te vinden op het ledendeel van onze website. De OC ondersteunt alle initiatieven die genomen worden om het cursusaanbod te verruimen. Vragen kunnen via het secretariaat aan de OC gesteld worden.

 

 

 

DVD IPT in een groep
Op de DVD kunt u een simulatie zien van een IPT-groep voor depressieve patiënten. Het betreft een ambulante groepstherapie, die wekelijks anderhalf uur bij elkaar komt. De groepsleden zijn geen echte patiënten. Het zijn psychologen/psychiaters, die zijn gevraagd om de rol van patiënt te spelen. De groepstherapeuten zijn Dina Snippe en Michiel van Vreeswijk. Deze 60 minuten durende DVD doorloopt alle stadia van deze vorm van groepstherapie. De DVD kost 37,50 euro en is te bestellen via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op de website van de Nederlandse vereniging voor IPT is een trailer te zien: http://www.iptnederland.nl

DVD's Yalom (alleen voor NVGP-leden)
De DVD's van en over Yalom zijn uitsluitend voor privé doeleinden te bekijken (dus niet voor onderwijsdoeleinden). De NVGP brengt alleen de portokosten in rekening.
Interesse? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Understanding Group Psychotherapy: Volume I: Outpatients

Understanding Group Psychotherapy: Volume II: Inpatients
Understanding Group Psychotherapy: Volume II: An Interview

Workshops 10 juni 2015: hier vindt u de lezingen van lezing Eelco Muste en lezing Klaartje van Hest 

Bram Bakker interviewt Irvin D. Yalom. Bron: De Volkskrant (Sir Edmund) 25 april 2015. 

Lezing Molyn Leszcz 8 november 2013

Focaal conflict
Hoe kan je de verschillende en wisselende gebeurtenissen binnen een groepssessie begrijpen en verklaren als groepstherapeut?
Wat zijn de ontwikkelingskenmerken op langere termijn van een groep?
Hoe beïnvloedt het verleden van een groep de actuele gang van zaken in de groep?
Welke groepscondities dragen bij tot persoonlijke groei en welke staan dit in de weg? Lees verder

Koefnoen - Joris en Monique in therapie


Altrecht Groepstherapie meiden 14-18 jaar

 Sasquat music festival 2009 - guy starts dance party

 

 

 

Subcategorieën

Joomla SEF URLs by Artio