Tijdelijke wijzigingen van het opleidingsreglement
De wereld staat op zijn kop door het uitbreken van het coronavirus, en alle maatregelen die dat tot gevolg heeft.  We realiseren ons dat er hierdoor veel uitdagingen op je af komen, zowel privé als in je rol als behandelaar en groepstherapeut en als opleider NVGP. Als het gaat om opleidingen volgen/geven in groepsdynamica en groepstherapie willen we je graag zo veel mogelijk duidelijkheid geven. We versoepelen tijdelijk de regels om het de opleidelingen mogelijk te maken hun opleiding voort te zetten en om het de opleiders mogelijk te maken hun cursus, supervisie en leertherapie online voort te zetten. De wijzigingen gelden tijdelijk: na verandering van de richtlijnen met betrekking tot face-to-face contact van de overheid zullen de oude reglementen weer van toepassing zijn.

Cursussen: voor opleiders en cursisten: tijdelijk 100% online onderwijs toegestaan.

Zolang de richtlijnen van de overheid stellen dat face-to-face contact beperkt moet worden is het volledig online aanbieden van basis- en vervolgcursussen toegestaan. Dit geldt ook voor modules. Het is belangrijk dat cursussen door kunnen gaan om geen vertraging op te lopen in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld bij de gz- de PT- of de KP-opleiding, waarbij inhalen van (veel) onderdelen niet tot de realistische mogelijkheden behoort.

Leertherapie: tijdelijk 100% online leertherapie toegestaan                                                                        
Sommige leergroepen werken al (gedeeltelijk) online. Zolang er sprake is van beperking van het contact is dit voor alle leergroepen toegestaan.

Supervisie krijgen/geven:
Ook supervisie mag tijdelijk volledig online gegeven worden

Verlenging van de termijn voor registratie of herregistratie                                                                                           
Als je door de coronacrisis je niet op tijd kunt registreren als Groepstherapeut-NVGP of Specialistisch Groepstherapeut-NVGP, of als opleider, of je niet tijdig kunt herregistreren, kun je hiervoor standaard zes maanden uitstel krijgen. We vragen je om hierover een mail te sturen naar de secretaresse van de Opleidingscommissie, Melinda van Leeuwen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Registreren als cursusgever
Als Opleidingscommissie signaleren wij dat niet alle cursusgevers die een door de NVGP geaccrediteerde cursus geven opgenomen zijn in het register van cursusgevers. Als cursusgever van modulaire cursussen en als co-docent is dat niet vereist (mits de andere docent wel geregistreerd is). Het voordeel van opname in het register is dat je als cursusgever goed te vinden bent en naar buiten toe is duidelijk dat je NVGP-cursusgever bent.
Wie minimaal drie jaar ingeschreven is als Specialistisch Groepstherapeut-NVGP kan de registratie als cursusgever aanvragen. Het vroegere screeningsgesprek is vervallen. De kosten bedragen € 100,- en de registratie is vijf jaar geldig. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij Melinda van Leeuwen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Eisen herregistratie opleiders
Met de ingang van het nieuwe opleidingsreglement per 1-1-2019 hanteert de NVGP eisen voor herregistratie van de opleiderschappen (supervisor, leertherapeut en cursusgever). Naast de algemene vereisten die gelden voor het lidmaatschap Specialistisch Groepstherapeut-NVGP zijn de eisen voor deskundigheidsbevordering aangescherpt. Deze gelden voor opleiders die vanaf 1-1-2024 verlenging aanvragen. Deze eisen staan omschreven in artikel 28 van het opleidingsreglement.

Intervisieavond met ervaren cursusgevers
Tijdens de opleidersmiddag van 6 februari jl. gaf een aantal nieuwe cursusgevers aan behoefte te hebben aan intervisie met ervaren cursusgevers. De Opleidingscommissie wil graag inventariseren bij hoeveel cursusgevers deze behoefte leeft. Bij voldoende belangstelling zal komend najaar een intervisieavond georganiseerd worden. Belangstelling kan kenbaar gemaakt worden bij Melinda van Leeuwen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Supervisorencursus

Voor leden die supervisor-NVGP willen worden, biedt de vereniging een supervisorencursus aan. Deze cursus is verplicht. Leersupervisie maakt deel uit van de route tot supervisor-NVGP. De cursus start wanneer er voldoende kandidaat-supervisoren aanemeld zijn. Op dit moment loopt er een supervisorencursus die in maart 2020 zal eindigen.
Om het supervisorschap te kunnen aanvragen moet men drie jaar ingeschreven zijn als Specialistisch Groepstherapeut. Mail voor meer informatie of aanmelding naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eisen herregistratie opleiders
Met de ingang van het nieuwe opleidingsreglement per 1-1-2019 hanteert de NVGP eisen voor herregistratie van de opleiderschappen (supervisor, leertherapeut en cursusgever). Deze eisen staan omschreven in artikel 28 van het opleidingsreglement.  

Mini-college groepstherapie
In deze mini-colleges vertellen RINO-docenten kort iets over hun vakgebied. Marc Daemen o.a. illustreert daarin de groepsfasen aan de hand van een casus uit zijn ambulante groep voor jongvolwassenen. www.rinogroep.nl/hoofdzaken

Oproep tot aanbieden geaccrediteerde cursussen
De Opleidingscommissie (OC) roept alle gewone leden van de Vereniging op om een korte (modulaire) cursus aan te bieden. Aanvraag voor accreditatie van deze cursussen kunnen ingediend worden bij de opleidingscommissie. Het is van groot belang voor de vereniging dat leden die op een specifiek terrein iets te bieden hebben, geaccrediteerde cursussen gaan geven voor onze opleidingen. Daarnaast is het verzoek om dergelijke cursussen ook aan te bieden aan niet-leden.
De te geven cursussen worden op onze website gepubliceerd. De hoofdreden voor de oproep is dat het cursusaanbod voor de "groepswerker-NVGP" uitgebreid moet worden en beter moet aansluiten op de leervraag. Richtlijnen en contouren voor het opzetten van een module zijn te vinden op het ledendeel van onze website. De OC ondersteunt alle initiatieven die genomen worden om het cursusaanbod te verruimen. Vragen kunnen via het secretariaat aan de OC gesteld worden.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio