De Opleidersdag van de NVGP vindt plaats op donderdag 1 februari 2018 in Hotel Breukelen te Breukelen.

Mini-college groepstherapie
In deze mini-colleges vertellen RINO-docenten kort iets over hun vakgebied. Marc Daemen o.a. illustreert daarin de groepsfasen aan de hand van een casus uit zijn ambulante groep voor jongvolwassenen. www.rinogroep.nl/hoofdzaken

Oproep tot aanbieden geaccrediteerde cursussen
De Opleidingscommissie (OC) roept alle gewone leden van de Vereniging op om een korte (modulaire) cursus aan te bieden. Aanvraag voor accreditatie van deze cursussen kunnen ingediend worden bij de opleidingscommissie. Het is van groot belang voor de vereniging dat leden die op een specifiek terrein iets te bieden hebben, geaccrediteerde cursussen gaan geven voor onze opleidingen. Daarnaast is het verzoek om dergelijke cursussen ook aan te bieden aan niet-leden.
De te geven cursussen worden op onze website gepubliceerd. De hoofdreden voor de oproep is dat het cursusaanbod voor de "groepswerker-NVGP" uitgebreid moet worden en beter moet aansluiten op de leervraag. Richtlijnen en contouren voor het opzetten van een module zijn te vinden op het ledendeel van onze website. De OC ondersteunt alle initiatieven die genomen worden om het cursusaanbod te verruimen. Vragen kunnen via het secretariaat aan de OC gesteld worden.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio