De agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 6 juni 2018 (18.00 - 19.30 uur) in Hotel Breukelen te Breukelen vindt u op het ledenservice gedeelte van deze site. Om de stukken te kunnen inzien moet u zijn ingelogd. 

 

IngridenJosevzIngrid Krijnen afgetreden als voorzitter van het Bestuur van de NVGP
Ingrid Krijnen is op 7 juni 2017 afgetreden als voorzitter van het Bestuur van de NVGP. Zij is 6 jaar actief geweest in het Bestuur van de NVGP waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Het Bestuur heeft Ingrid leren kennen als een uitmuntend voorzitter die met grote inzet de groepstherapie heeft vertegenwoordigt in de totstandkoming van de Generieke Module Psychotherapie, diverse opleidingsinstituten en in de samenwerking tussen de verschillende psychotherapieverenigingen. Ingrid laat een financieel gezonde organisatie achter. Ze heeft met haar prettige en verbindende persoonlijkheid potentiële conflicten in de kiem weten te smoren. Het Bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de NVGP.

Nieuwe voorzitter Bestuur NVGP, José van Reijen
Als nieuwe voorzitter is op de ALV op 7 juni 2017 José van Reijen benoemd, klinisch-psycholoog-psychotherapeut, cursugever, supervisor en leertherapeut NVGP. Zij is lid geweest van de Opleidingscommissie en jarenlang lid van de redactie van Groepen. Supervisor van de VGCt en docent bij de RINO en SPON. José werkt in haar eigen vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Utrecht. Zij is al jaren actief op het gebied van de groepstherapie. Ze heeft er veel over geschreven en is lid geweest van de opleidingscommissie van de NVGP.

 

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017 vondplaats op 7 juni 2017 in Hotel Breukelen te Breukelen. 
Agenda
Notulen ALV 8 juni 2016
Jaarverslagen
Verloop leden
Mutaties Bestuur
Financiële stukken
Jaarrekening 2016
Begroting 2017
Toelichting op de begroting
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie

Klik op de link voor de brief van de NVGP, door Ingrid Krijnen, op de commentaarronde van de Generieke Module Psychotherapie.