Nieuwe voorzitter Bestuur NVGP, José van Reijen

Als nieuwe voorzitter is op de ALV op 7 juni 2017 José van Reijen benoemd, klinisch-psycholoog-psychotherapeut, cursugever, supervisor en leertherapeut NVGP. Zij is lid geweest van de Opleidingscommissie en jarenlang lid van de redactie van Groepen. Supervisor van de VGCt en docent bij de RINO en SPON. José werkt in haar eigen vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Utrecht. Zij is al jaren actief op het gebied van de groepstherapie. Ze heeft er veel over geschreven en is lid geweest van de opleidingscommissie van de NVGP.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017 vondplaats op 7 juni 2017 in Hotel Breukelen te Breukelen. 

Agenda
Notulen ALV 8 juni 2016
Jaarverslagen
Verloop leden
Mutaties Bestuur
Financiële stukken
Jaarrekening 2016
Begroting 2017
Toelichting op de begroting
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie

Klik op de link voor de brief van de NVGP, door Ingrid Krijnen, op de commentaarronde van de Generieke Module Psychotherapie. 

Joomla SEF URLs by Artio