In Iseo, Italië vindt bovengenoemd congres plaats. http://www.facebook.com/psychodramacongress2019/.