Onderstaand de linken voor de informatie voor de cursus.

Draaiboek

Folder

Ervaring cursist

Er worden regelmatig cursussen georganiseerd voor onze leden om te blijven ontwikkelen en leren.

Bekijk het cursusaanbod en schrijf je in:

Leertherapiegroepen vormen een belangrijk onderdeel van het leren werken met groepsdynamica en het toepassen van kennis tijdens groepstherapiesessies.

Download het overzicht van de leertherapiegroepen  van de NVGP.

Vragen? Neem contact op met het mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Versie lijsten 3 oktober 2019

*Kandidaat-supervisoren volgen de opleiding tot supervisor-NVGP. Tijdens deze opleiding geven zij supervisie.
  Voor de supervisant telt deze supervisie mee voor het opleidingstraject van de NVGP.

Nieuwe regels voor opleiders (ingaand per 1 januari 2019) 

Voor vragen: tel. 030-6701428 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klik hier om het formulier verlenging supervisor te downloaden:

Verlenging supervisor

De Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) organiseert en bewaakt de kwaliteit van opleidingen in de groepstherapie. Zij verzorgt kwalitatief hoge opleidingen leidend tot onder andere het lidmaatschap van ‘Groepswerker-NVGP' en ‘Groepstherapeut-NVGP'.

De Vereniging beschouwt in haar opleidingsroute de groepsdynamica als het conceptuele basiskader. Binnen dit kader zijn toevoegingen van andere referentiekaders mogelijk.
In de diverse opleidingen zal, na een goede analyse van de didactische doelstellingen door de cursusgever, in het theoretisch-technische gedeelte gedifferentieerd worden naar een (combinatie van) methodisch(e) referentiekader(s) zoals de groepsdynamisch/groepsanalytisch, de gedragstherapeutische en de systeemtherapeutische.
Alle opleidingsonderdelen worden gedoceerd door leden van de Vereniging die erkend zijn als Opleider-NVGP.

De Vereniging is van mening dat bij een kwalitatief hoge opleiding de cursist naast een theoretische scholing, ook ervaring opdoet in een groepsleerproces en zich schoolt door middel van supervisie.

Klik hier om het formulier verlenging cursusgever te downloaden:

Verlenging cursusgever

Klik hier om het formulier te downloaden om het lidmaatschap leertherapeut te verlengen:

Verlenging leertherapeut

Er is keuze uit twee verschillende opleidingstrajecten. Klik op de opleiding voor meer informatie:

1. Opleiding tot Groepstherapeut-NVGP

2. Opleiding tot Specialistisch groepstherpeut-NVGP

Voor beide opleidingen geldt dat de leerroute in 10 jaar dient te zijn voltooid. Na 10 jaar vervalt de geldigheid van het gevolgde opleidingsonderdeel indien de gehele opleidingsroute nog niet is voltooid.
Voor een onderdeel uit het Module pakket, dat op elk tijdstip, dus ook vóór aanvang van de leerroute, gevolgd kan worden, geldt eveneens een geldigheidsduur van 10 jaar.
 
De twee opleidingen beginnen met het basistheoretisch gedeelte, d.w.z. de 'Basiscursus Groepsdynamica'.
Daarna volgen de onderdelen Supervisie(s), Leer-ervaringsgroep/Groepsleertherapie en, voor de opleiding tot 'Groepstherapeut-NVGP', de 'Specialistische Cursus Groepspsychotherapie'. Al deze genoemde onderdelen zijn pas geldig ná het volgen van de Basiscursus Groepsdynamica.
Voor de opleidingsonderdelen volgend op het basisgedeelte, geldt geen verplichte volgorde.
 
Onderdelen uit het Module pakket kunnen op elk tijdstip, dus ook voor en na aanvang van de leerroute, gevolgd worden. Het samenstellen van een individueel Module pakket kan bestaan uit het deelgenomen hebben aan een theoretische of ervaringscursus (een Modulaire Cursus) en/of het volgen van een activiteit (een Modulaire Activiteit) op het gebied van de groepstherapie.

 Een opsomming van alle richtlijnen waar een Leerervaringsgroep aan moet voldoen:

 1. Het uitgangspunt is tweeledig: het ervaren wat groepsdynamiek met de cursist doet en dat de cursist dmv een gesteld leerdoel belangrijke zaken over zichzelf leert.
 2. In de groep kan self-disclosure plaatsvinden.
 3. Er is sprake van een groep, wanneer er buiten de therapeut minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers zijn.  Familieleden en levenspartners kunnen niet aan dezelfde groep deelnemen.
 4. De groep kan zo mogelijk gemengd samengesteld zijn met cliEBnten en leertherapie-klanten. Bij voorkeur is de groep niet samengesteld met collega's uit dezelfde werksetting.
 5. Naar aanleiding van een intakegesprek stelt een cursist individuele doelen op, die werkgerelateerd en persoonsgericht zijn.
 6. Het aantal zittingen bedraagt minimaal 15. Indien een cursist een tweede ronde van 15 zittingen wil, behoort dat tot de mogelijkheden. De punten uit deze tweede ronde gelden als punten voor de Module.
 7. In de groep gelden de gewone groepsregels zoals groepsgeheim, aanwezigheidsplicht en op tijd aanwezig zijn.
 8. De therapeut is een door de NVGP erkende Opleider/Leertherapeut-NVGP. De leertherapeut kan niet (tegelijkertijd) optreden als supervisor, werkgever en/of teamcollega.
 9. Deelname aan de groep is verplicht in het kader van de opleiding. Men mag maximaal 2 zittingen missen.
 10. De Leer-ervaringsgroep kan als opleidingsonderdeel vervangen worden door deelname aan een Pesso-therapie, Psychodrama-therapie of andere groepstherapie ervaringsonderdelen. De cursist kan via de Commissie
 11. Contouren & Beoordeling (CCB) om toestemming voor vervanging vragen.
 12. Aantal punten: 15.

Wanneer u wilt afwijken van de voorgeschreven opleidingsroute kunt u dit voorleggen aan de Opleidingscommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 • Evaluatieformulier supervisie
 • Evaluatieformulier cursus
 • Supervisiecontract

  Declaratieformulier

 • Voor vragen kunt u terecht bij het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Belangstellend lid €153,-
Groepstherapeut-NVGP €184,-
Groepstherapeut-NVGP, gepensioneerd €153,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP €255,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP, gepensioneerd €153,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP, gepensioneerd, opleider €230,-
Specialistisch groepstherapeut NVGP, opleider €316,-

Sector lid: € 59,-.

 

De Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP) organiseert en bewaakt de kwaliteit van opleidingen in de groepstherapie. Zij verzorgt kwalitatief hoge opleidingen leidend tot onder andere het lidmaatschap van 91Groepswerker-NVGP' en 91Groepstherapeut-NVGP'.

De Vereniging beschouwt in haar opleidingsroute de groepsdynamica als het conceptuele basiskader. Binnen dit kader zijn toevoegingen van andere referentiekaders mogelijk.
In de diverse opleidingen zal, na een goede analyse van de didactische doelstellingen door de cursusgever, in het theoretisch-technische gedeelte gedifferentieerd worden naar een (combinatie van) methodisch(e) referentiekader(s) zoals de groepsdynamisch/groepsanalytisch, de gedragstherapeutische en de systeemtherapeutische.
Alle vaste opleidingsonderdelen worden gedoceerd door leden van de Vereniging die erkend zijn als lid Opleider-NVGP. Voor een theoretische cursus uit het Modulepakket (Modulaire cursus) geldt als basiseis dat de docent lid moet zijn van de NVGP.

De Vereniging is van mening dat bij een kwalitatief hoge opleiding de cursist naast een theoretische scholing, ook ervaring opdoet in een groepsleerproces en zich schoolt door middel van supervisie.

De nieuwe opleidingsroutes zijn:

Geldigheidsduur en volgorde
 
Voor beide opleidingen geldt dat de leerroute in 10 jaar dient te zijn voltooid. Na 10 jaar vervalt de geldigheid van het gevolgde opleidingsonderdeel indien de gehele opleidingsroute nog niet is voltooid.
Voor een onderdeel uit het Module pakket, dat op elk tijdstip, dus ook vF3F3r aanvang van de leerroute, gevolgd kan worden, geldt eveneens een geldigheidsduur van 10 jaar.
 
De twee opleidingen beginnen met het basistheoretisch gedeelte, dwz de 91Basiscursus Groepsdynamica'.
Daarna volgen de onderdelen Supervisie(s), Leer-ervaringsgroep/Groepsleertherapie en, voor de opleiding tot 91Groepstherapeut-NVGP', de 91Specialistische Cursus Groepspsychotherapie'. Al deze genoemde onderdelen zijn pas geldig nE1 het volgen van de Basiscursus Groepsdynamica.
Voor de opleidingsonderdelen volgend op het basisgedeelte, geldt geen verplichte volgorde.
 
Onderdelen uit het Modulepakket kunnen op elk tijdstip, dus ook voor en na aanvang van de leerroute, gevolgd worden. Het samenstellen van een individueel Modulepakket kan bestaan uit het deelgenomen hebben aan een theoretische en/of ervaringscursus (een Modulaire Cursus) en/of het volgen van een activiteit (een Modulaire Activiteit) op het gebied van de groepstherapie.

Joomla SEF URLs by Artio