Wanneer u wilt afwijken van een opleidingsroute zoals vermeld in het Opleidingsreglement of dispensatie wilt aanvragen voor opleidingsonderdelen, kunt u ter goedkeuring een Opleidingsplan voorleggen aan de CCB. De CCB kan u ook in speciale gevallen vragen om een Opleidingsplan te maken. U kunt zich bij het samenstellen van een Opleidingsplan laten begeleiden door de CCB.

 

Deze consultatie kan veelal telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Wanneer de CCB akkoord gaat met uw Opleidingsplan, krijgt u het ingezonden plan, voor akkoord ondertekend, terug. Gaat genoemde Commissie niet akkoord met het ingediende Opleidingsplan, dan zal een herziend plan moeten worden ingediend. Dit herziene plan kan worden opgesteld in samenwerking met de Commissie.