Om met de opleiding tot Groepstherapeut-NVGP te kunnen beginnen dient men te voldoen aan de volgende vooropleidingseisen:
HBO Opleiding: verpleegkunde, SPH, MWD, Social Work; Toegepaste psychologie; Pedagogiek; Creatieve therapie; Psychomotore therapie; Advanced Nursing Practice of - Wetenschappelijk onderwijs: Master Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde.

De opleideling dient een basiscursus groepsdynamica van 30 uur te volgen en vervolgens een supervisiereeks van 25 zittingen.
De opleiding wordt weergegeven door middel van een puntensysteem.
Dat puntensysteem voor de opleiding tot Groepstherapeut-NVGP ziet er als volgt uit:
-Basiscursus groepsdynamica (30 uur)
-Supervisie (25 zittingen)
Totaal aantal punten voor dit lidmaatschap: 55 punten. 

Alle onderdelen dienen door de NVGP geaccrediteerd te zijn en door NVGP erkende opleiders te worden gegeven.
Alle gevolgde onderdelen uit de opleiding zijn geldig voor de duur van tien jaar tenzij gebleken is dat werkzaamheden en bij- en nascholingstrajecten een andere duur legitimeren, zulks ter beoordeling van de Opleidingscommissie.
Dispensatie voor een afwijkende leerroute (bijvoorbeeld wanneer de supervisie gevolgd is voorafgaand aan de basiscursus) dient bij de Opleidingscommissie aangevraagd te worden.

Joomla SEF URLs by Artio