Om met de opleiding tot Specialistisch Groepstherapeut-NVGP te kunnen beginnen dient men te voldoen aan de volgende vooropleidingseisen:
Registratie in het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde register (BIG-Register) als Arts (Wet Big-art 3), GZ-psycholoog (Wet Big-art 3), Psychotherapeut (Wet Big-art 3), Klinisch psycholoog (Wet Big-art 14) en Psychiater (Wet Big-art 14) of hiervoor in opleiding (Zie artikel 5 sub V.a.1. van de statuten).

De opleideling dient eerst een basiscursus groepsdynamica te volgen. Daarna kan hij/zij de andere opleidingsonderdelen volgen: de specialistische cursus groepspsychotherapie, het module-pakket, supervisie en leertherapie. Voor deze vervolgonderdelen geldt geen verplichte volgorde. Het modulepakket kan op elk gewenst moment worden gevolgd, ook eventueel voordat de basiscursus heeft plaatsgevonden.
De opleiding wordt weergegeven door middel van een puntensysteem. Het puntensysteem voor de opleiding tot Specialistisch groepstherapeut-NVGP ziet er als volgt uit:

-Basiscursus Groepsdynamica (30 uur) 
-Specialistische Cursus Groepspsychotherapie (30 uur)
-Module-pakket (30 uur)
-Leertherapie (50 zittingen, waarvan 25 zittingen in een leertherapiegroep)
-Supervisie (2x 25 zittingen bij 2 verschillende supervisoren)
Totaal aantal punten voor lidmaatschap 190

Alle onderdelen dienen door de NVGP geaccrediteerd te zijn en door NVGP erkende opleiders te worden gegeven behalve de onderdelen uit het modulepakket
Alle gevolgde onderdelen uit de opleiding zijn geldig voor de duur van tien jaar, tenzij gebleken is dat werkzaamheden en bij- en nascholingstrajecten een andere duur legitimeren, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie.
Dispensatie voor een afwijkende leerroute dient bij de opleidingscommissie aangevraagd te worden.

Joomla SEF URLs by Artio