Redactioneel
Piet Verhagen

Van de voorzitter
Ingrid Krijnen

Hoe het de (groeps)psychotherapeut verging sinds hij de vreemedling ontmoette in zijn behandelkamer, deel I
Frits van Hest

Groepstherapie met getraumatiseerde vluchtelingen
Hans Rohlof

Vluchtelingen: rouw om verlies van dierbaren in de transitie van verdrijving
Geert Smid en Arnout ter Haar

Interview
'Ik ben niet zo'n afwachtende therapeut'
Marijke Arendsen Hein over haar werk en de vormende ervaringen in haar leven.
Silvia Pol

De roep om wraak
Piet Verhagen

Column
Groepen draaien versus groepsdynamisch werken
Katelijne Robbertz

Verker kijken in teams
Een verslag van het congres van de NVGP op 23 september in Amersfoort.

Van bonding naar verbinding
Een verslag van het symposium van de Vereniging voor Bondingspsychotherapie op 12 mei 2016.
Hans van Wechem en Tanja Caradonna

 

Trauma en behandeling in groepsschematherapie
Pleidooi voor een samenhangende behandeling, individueel én in de groep.
Els Loeb

Afscheid uit de kliniek: reparatie of nieuwe beschadiging?
Kansen en valkuilen voor het multidisciplinaire team.
Cor de Haan

Van Ed van de Pillenbrug tot de volkstuin-Gestapo
Een verkenning van sociale cohesie in de buurt.
Arnout ter Haar

Exchange & Growth in Groups
Verslag van de derde internationale IIGA-conferentie.
Monique Leferink op Reinink

Dit is mijn groep: Stoppen ...of toch doorgaan?
Een verslavingsgroep voor adolescenten in een orthopsychiatrische kliniek.
Martin van der Laan en Stefan Jansen

Dit is mijn groep: To s(t)ay or not to s(t)ay
De groep als transitionele ruimte: eden adolescentengroep.
Caroline Vanderhallen

Voor u gelezen
Hanni Biran, The courage of simplicity, Essential ideas in the work of W.R. Bion.
Monique Leferink op Reinink

 

Interview Hanni Biran
Monique Leferink op Reinink

Aan tafel met de federatie P3NL
José van Reijnen

Beroepsorganisaties: van versplintering terug naar samenwerking
Anja Bitter en Robin Bremekamp

Research Groepstherapie
Willem de Haas

Een competentieprofiel voor opleiders?
Verslag van en reflectie op de lezing van Tonnie Prinsen op de opleidersmiddag.
José van Reijen

Competenties: een kwestie van wijs oordelen
Verslag van een reflectie op de lezing van Leo van Lierop op de opleidersmiddag.
Monique Leferink op Reinink

Veerkracht
Een verslag van het derde landelijke congres over positieve psychologie.
Anne-Marie Claassen

Dit is mijn groep: Therapie voor Twee
Marjolein de Jong

Mentaliseren en schematherapie in een groep
Een vergelijkende beschrijving van twee handboeken voor
evidence-based behandelingsmethodes van borderline persoonlijkheidsstoornins.
Anne-Marie Claassen

Voor u bekeken: Yalom's Cure
Silvia Pol

Voor u gelezen: De ziel van het vak
Arnout ter Haar

Van de voorzitter
Ingrid Krijnen

Interview Haim Weiberg
Piet Verhagen

Op de goede weg
Een voorstel tot een geprotocolleerde aanmeldingsroute voor groepstherapie

Een haan in het kippenhok?
Een masteronderzoek naar de invloed van sekseverschillen binnen GST op het behandelverloop bij mensen met BPS
Sophie Wastiauw

Large Group Experience
Verslag van de masterclass van Haim Weinberg op het NVGP-congres
Arnout ter Haar

'Annette en ik liggen te neuken in de hel'
Verslag van de workshop van Rob van Dijk en Jelleke van Eeuwijk op het NVGP-congres
Frits van Hest

Sociotherapie en de Gezonde Volwassenen
Tineke van Herksen-Vaartjes

Schuivende en schurende panelen
Een verslag van de conferentie Boeddhisme en psychologie
Frits van Hest

Voor u bekeken: de demonstratie-dvd van de NVGP
José van Reijen

Voor u gelezen: Creatures of a day and other tales of Psychotherapy van Irvan D. Yalom
Arnout ter Haar

Inhoud

Van de voorzitter: In of uit de groep?
Ingrid Krijnen

Groepspsychotherapie bij zedendelinquenten: een gepaste behandeling.
Bernard ten Hag

Schematherapie en psychodrama in goepen.
Pim van Dun

Je haalt de problemen in huis.
Opkomst, bloei en neergang van klinische behandeling van persoonlijkheidsstoornisasen
Rob Koks

Zonder context geen veiligheid.
Het verhaal van Henk van den Berg bij de opening van het Nieuwe Centrum vppr Persoonlijkheidsstoornissen in Hengelo

Groepsschematherapie voor borderline persoonlijkheidsstoornis.
Een verslag van de lezing van Arnoud Arntz op het NVGP-congres
Anne-Marie Claassen en Silvia Pol

Groepsdynamica in non-fictie: Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers.
van Joris Luyendijk
Anne-Matie Claassen

Voor u gelezen: Psychodrama in de praktijk. Therapie op de vloer.
van Henk Gilhuis, Pierre de Laat & Frits van Hest (red.)
Arnout ter Haar

De sleutel tot een optimaal teamfunctioneren?
Katrien Fransen en Filip Boen

Rivaliteit, afgunst en jaloezie in groepstherapie.
Frans van Paassen

Meer dan muziek.
Verslag van een uur muziek maken met dementerende ouderen.
Arnout ter Haar

Bademeisters.
Bespreking van de documentaire over de Texelse strand bewakers
Arnout ter Haar

Dit is mijn groep
Uit de schaduw.
Cognitief gedragtherapeutische groep voor vrouwen die slachtofer zijn van geweld .....

Zicht op de dood.
Verslag van het symposium van De Amsterdamse School/AMC psychiatrie op 30 januari 2015
Arnout ter Haar

 

Redactioneel
Arnout ter Haar

De groep als katalysator
Van de voorzitter, Ingrid Krijnen

Opnieuw aan het denken gezet
Verslag van de NVGP-lezing en masterclass van Morris Nitsun

Het vuur gaande houden
Verslag van de workshop van Morris Nitsun te Utrecht
Hermieke Kuiper

Hoezo nog?!
Marja van Aken

Zijn we op de verkeerde weg?
Verslag van de studiedag van de Vereniging voor Bondingstherapie
Frits van Hest

De psychotherapie draait door!
Verslag NVP-congres

Dit is mijn groep: dagbehandeling Traumatische Rouw
Elise van Wageingen en Geert Smid

Voor u gelezen:
Beyond the Anti-Group. Survival and transformation
Arnout ter HaarACT: waarde(n)vol of waardeloos?
Malinda van Dreumel, Silvia Pol en Wim Jansen

Het effect van samenhangend behandelen: introductie van een model voor multidisciplinair werken in de GGz
Anne-Marie Claassen en Clemens Janzing

Niet de visser, maar de vissen 
Mariëtta Baarda

Voor u gelezen:

Handboek Sociotherapie 
Anne-Marie Claassen

Omgaan met sociale complexiteit 
Arnout ter Haar

 

Model, stilte, zacht geweld
Deel I: Arnout ter Haar
Deel II: Dineke Blom

'De groep moest het doen'
Een interview over de geschiedenis van de deeltijdbehandeling in Nederland met Frits van Hest en Roelof Wolters
Anne-Marie Claassen

Dit is mijn groep
De partnergroep binnen een Specialistisch Cognitief Revalidatie-programma
Bert ter Mors

Colum
Het fijne en het venijn van chatgroepen
Fije van Overeem

Stageren en profileren
Verslag van de studiedag van De Amsterdamse School/AMC Psychiatrie
Arnout ter Haar

It's all about me (and you): promoting relational encounters in group psychotherapy
Verslag van de workshop van Richard Billow in Utrecht
Hermieke Kuiper

Kwaliteit en betaalbaarheid in de GGz; pompen of verzuipen?
Verslag van de studiemiddag van de Verenging voor Multidisciplinaire Psychotherapie
Lieke de Jong


Het Bureau Studentenpsychologen inleiding
Esther Boucher

Problemen rond studiemotivatie
Sjoerd Kosterman

Omgaan met studiestress/faalangst
Esther Boucher en Daisy Alsemgeest

Delen in rouw
Loes Verschoor en Margret Schmitz

Losmaken om verder te komen
Merijn van Heumen

Sociale vaardigheden trainen
Ineke Bostelaar en Sophie Tjebbes

Een negatief zelfbeeld
Hania Kaufmann en Sophie Tjebbes

Presentatieangst
Daisy Alsemgeest

De moestuin. Een gedragstherapeutische groep voor AD(H)D'ers
Esther Boucher

We are all in the same boat. Mindfulness voor internationale studenten: een pilot
Daisy Alsemgeest

Kanjertraining
Lilian Vliek, Gerard Weide en Kim Schutte

Gelukskunde als schoolvak
Jacqueline Hoefnagels

Weerbaar naar de middelbare
Sophie Derkzen

Over de streep
Arnout ter Haar

Wildgroei aan groepstrainingen
Max Guldner

Groepsdynamiek in kindergroepen
Hans de Ruiter

Hoe lossen we gecreërde problemen op
Arianne Struik

Training on the job
Pierre Sebregts

Berk en een bruikbaar verleden3
Piet Verhagen

De groep is als geschiedenis
Mark Kinet

Het driegesprekkenmodel
Maie el Boushy

Dit is mijn groep Valkuilengroep
Els Dekker en André Havas

IPSRT in een groep voor patiënten met een bipolaire stoornis
Marije de Kruijff, Christian Bouwkamp, Thea van Troost en Dina Snippe

Eendaagse deeltijdbehandeling op COLK
Jaco Wineke, Annechien Koch, Anneke Eggink, Félice Michels en Margriet van der Woude

Wie vangt mij op?
Behandeling van conversiestoornissen in de groep COLK
Chaja Kaufmann

Column: Van regisseur naar figurant
Femke Kok

Dit is mijn groep - Schemagroepstherapie binnen de forensische polikliniek van GGZ-NHN
Monique Burger

Voor u gelezen - Internationale publicaties
International Journal of Group Psychotherapy
Danny Brouwer

Voor u gelezen - Proefschrift Andrea J. Day
Emotions and identification in Interactive Groups
Piet Verhagen

Voor u gelezen - Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit en Religieuze psychopathologie
Frits van Hest

Voor u gezien - A late Quartet, schoonheid en troost voor de groepspsychotherapeut 
Frits van Hest en Herman Hopman

Joomla SEF URLs by Artio