De Congrescommissie heeft de eer u het volgende congres van de NVGP onder de aandacht te brengen, en wel op 27 maart 2020 in Congrescentrum Antropia te Driebergen. We hopen dat ons groepenhart niet alleen door de herinnering aan het succesvolle congres van 2018, maar ook deze keer weer door de lentezon verwarmd zal worden. Het thema van het congres is:
Splijting en integratie in therapie groepen, teams, behandelmilieus en samenleving. Overeenkomsten en verschillen. Verkennen, herkennen en beïnvloeden van deze processen.

Aspirant leden van onze vereniging hebben ons dit voorjaar gemeld, dat onze gemengde leertherapiegroepen niet meer erkend worden als leertherapie in het kader van hun KP- en PT-opleiding. Een gemengde leertherapiegroep groep bestaat uit een combinatie van deelnemers die de leergroep volgen in het kader van hun professionele ontwikkeling, en cliënten die buiten een opleidingskader (via een DBC) groepstherapie volgen.

De Opleidingscommissie is momenteel een klein enthousiast groepje NVGP-ers, dat zich bezighoudt met het bewaken én bevorderen van de kwaliteit van de opleiding van de NVGP. We vergaderen eens per 6 weken in Utrecht op donderdag avond van 18.45 tot 20.45 uur.We willen graag één of meer leden erbij die in opleiding zijn, maar ervaren groepstherapeuten zijn ook zeer welkom!

 PROGRAMMA WORKSHOPMIDDAG

Middagvoorzitter: Liesbeth Smit, klinisch psycholoog

13.00 – 13.30 uur Inloop met koffie/thee

13.30 – 14.10 uur Inleidende workshop over de Praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling
in de (G)GZ
Door Rob Koks

Inleidende workshop over de Praktijkrichtlijnen voor groepsbehandeling in de (G)GZ
In de voetsporen van onze Amerikaanse zustervereniging, de AGPA, heeft een werkgroep van ongeveer 25 auteurs onlangs aan het NVGP bestuur de Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor Groepsbehandeling in de (G)GZ aangeboden.
Er is een groeiend aantal groepsbehandelingen in de gezondheidszorg welke geboden worden door behandelaren die niet in groepstherapie zijn opgeleid. Daarom is er behoefte aan praktische én evidence-based kennis die de behandelaren helpt om in de vaak ingewikkelde praktijk de groep op een professionele wijze te gebruiken als ‘agent of change’, meer dan alleen als de setting waarbinnen behandeling plaatsvindt. Rob Koks zal het wat, hoe, en waarom van deze Praktijkrichtlijnen toelichten, en een inkijkje geven in de inhoud ervan.
Rob Koks is psychotherapeut. Supervisor NVGP en NVP. MBT-basistherapeut. Werkzaam in eigen praktijk.

14.10 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 16.00 uur Workshop: De Methode in de Groep: hoe doe je dat?
Door Helga Aalders, Ingrijd Krijnen en Niels Tinga

Workshop over het combineren van groepsdynamiek en specifieke psychotherapeutische behandelmethoden.
Kenmerkend voor de Nederlandse GGZ is dat psychotherapeutische behandelmethoden als SFT, MBT, IPT, ACT en CGT steeds vaker in een groepssetting aangeboden worden.
Groepstherapie is niet alleen kosten-effectiever maar onderzoek toont ook aan dat de uiteindelijke resultaten van de behandeling versterkt worden bij het groepsgewijs aanbieden van een psychotherapeutische behandelmethode als de groepsdynamiek adequaat wordt gehanteerd.
Deze workshop leert je hoe je als behandelaar optimaal gebruik kunt maken van groepsdynamiek en tegelijkertijd trouw blijft aan je eigen methode.
Allereerst worden algemene werkzame factoren uit de groepstherapie belicht. Daarbij wordt toegespitst op hoe je met behulp van specifieke technieken uit je gehanteerde methode de cohesie in de groep zo kunt bevorderen dat de resultaten optimaal zijn.
Vervolgens worden een aantal dilemma’s besproken die ontstaan bij de combinatie van een individueel gericht referentiekader en een groepsdynamisch kader en welke afwegingen je daarbij kunt maken.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan: wanneer concentreer je je vooral op het individu en wanneer richt je je meer op de groep en de onderlinge interacties? Hoe integreer je het gedachtengoed en taalgebruik uit het groepstherapeutische en het methode specifieke referentiekader? Hoe verdeel je taken tussen behandelaren en hoe verdeel je de tijd? Hoe houd je vanuit je methode rekening met specifieke groepsfasen?
In het tweede deel van de workshop wordt via een rollenspel geoefend met technieken uit de twee bekendste psychotherapeutische methoden van dit moment: MBT en SFT.
Hoe gebruik je die methode-specifieke technieken zo dat je het groepsproces juist ondersteunt?
Omdat de combinatie van groepstherapie en methode nog volop in discussie en beweging is, sluiten we af met een uitwisseling van ideeën en discussie.
Door Helga Aalders, Ingrid Krijnen en Niels Tinga
Helga Aalders is klinisch psycholoog, psychotherapeut. Supervisor VGCt en NVP, lid Ver. Schematherapie.
Ingrid Krijnen is psychotherapeut, MBT therapeut, Supervisor NVGP en NVP. Werkzaam bij GGZInGeest te Hoofddorp.
Niels Tinga is psychiater, MBT therapeut en MBT trainer. Supervisor NVGP en NVP. Lid NVvP. Werkzaam bij GGZinGeest te Hoofddorp.

16.30 – 17.00 uur Nabespreking en discussie

17.00 uur Afsluiting

17.00 – 18.00 uur Broodmaaltijd
Toegekende accreditaties: NVvP: 3 punten, NVGP: 3 punten.
De accreditatie aangevraagd bij de FGzPt is nog niet bekend.

Programma Algemene Ledenvergadering
18.00 – 19.30 Algemene Ledenvergadering

De agenda en de stukken voor de ALV staan op de website op het ledengedeelte. Om de stukken te kunnen inzien dient u in te loggen.
Als u zich opgeeft voor de ALV worden de stukken ook naar uw huisadres gestuurd. 

 

 

 

 

U bent uitgeschreven!

Uitnodiging voor iedereen die met groepen werkt voor de workshopmiddag van de NVGP op 5 juni 2019, in Hotel Breukelen te Breukelen.
Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering plaats (deze is alleen toegnakelijk voor leden) .
Op woensdag 5 juni 2019 vindt er voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een workshopmiddag plaats, toegankelijk voor iedereen, georganiseerd door de NVGP. 

Voor het middagprogramma wordt een bijdrage gevraagd van € 75,-. Vaktherapeuten en groepswerkers betalen € 50,-.

Inschrijving voor de workshopmiddag en/of de Algemene Ledenvergadering via de website: https://www.groepspsychotherapie.nl/05-juni-2019.html

Locatie: Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen.

Volgend jaar vindt het jaarlijks congres van de NVGP plaats op vrijdag 27 maart in Congrescentrum Antropia te Driebergen.

Voorafgaand aan het congres vindt op donderdag een workshop plaats, gegeven door één van de keynote sprekers. 

 

Lidmaatschap IAGP voor individuele leden. Zoals jullie al of niet weten heeft de IAGP: Internationale Verenging voor Groepspsychotherapie en Groepsprocessen twee soorten lidmaatschap.
Groepstherapie verenigingen wereldwijd kunnen lid zijn zoals onze eigen NVGP, AGPA en vele anderen, maar ook individuele leden kunnen lid zijn. Sinds eind vorig jaar is de contributie bijdrage veranderd van een driejaarlijkse naar een jaarlijkse bijdrage.
Onze vereniging is lid en via een vertegenwoordiger van de NVGP hebben wij stemrecht in de Algemene leden vergadering van de IAGP. Ook kan de NVGP vertegenwoordiger deelnemen aan bijeenkomsten op congressen van de CAOA (consultative assembly of affiliated organisations) wereldwijd om kennis en ervaring te delen en advies te geven.

Per 1 januari zijn de eisen voor verlenging van het opleiderschap veranderd. Wat er is veranderd leest u in artikel 28 en 29 van het Opleidingsreglement.

 

Netwerkavond over het oprichten van sectoren binnen de NVGP op donderdag 12 september 2019 van 18.00 tot 20.30 uur
Veel nieuwe methoden van psychotherapie worden in groepen aangeboden, denk aan MBT, SFT en AFT. Naast deskundigheid in het specifieke model van psychotherapie vraagt zo’n groep ook om deskundigheid in het leiden van groepen. De Opleidingscommissie wil onderzoeken, of er op het snijvlak van deskundigheid in deze relatief nieuwe therapieën en deskundigheid in groepstherapie behoefte is aan het oprichten van één of meer sectoren. Het doel van een sector kan zijn om kennis en kunde over het werken met een specifieke therapievorm in de groep uit te wisselen en te vergroten.

De NVGP organiseert de komende jaren op regelmatige basis workshops voor geïnteresseerden in diverse onderwerpen binnen de groepspsychotherapie!
Het doel is om de kennis en vaardigheden van groepstherapeuten te actualiseren, maar vooral ook om over boeiende -groepsgerelateerde- onderwerpen met elkaar te stoeien en zo de binding met elkaar te versterken. Ook willen we hiermee de aantrekkelijkheid van de NVGP voor leden én niet-leden vergroten. De kosten zijn om deze redenen zeer laag gehouden. De workshops worden gegeven op locatie van de RINO Groep in Utrecht; een goed bereikbare plek met alle voorzieningen voor een geslaagde workshop. 

 

NVGP                                                Het gebouw bevindt zich op een binnenterrein.

Maliebaan 87                                   Ingang aan de achterkant van het gebouw aan het spoor.

3581 CG Utrecht

Tel: 0306701425

IngangMaliebaan87

Toegang tot binnenterrein Maliebaan 87.

MET DE AUTO

Vanaf Den Haag (A12):

  • Vanaf A12 richting Amersfoort / Hilversum (A27)
  • Rijd richting A27 Almere Hilversum Ring Utrecht
  • Op knooppunt Rijnsweerd rechts aanhouden naar de A28 richting De Bilt, Veemarkt en Rijnsweerd
  • Neem Afslag Centrum Rijnsweerd
  • Bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
  • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
  • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)
  • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
  • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
  • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
  • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
  • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
  • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
  • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Arnhem (A12):

  • Neem komende vanaf de A12 afslag Amersfoort / Hilversum (A27)
  • Rijd richting A27 Almere Hilversum Ring Utrecht
  • Op knooppunt Rijnsweerd rechts aanhouden naar de A28 richting De Bilt, Veemarkt en Rijnsweerd
  • Neem Afslag Centrum Rijnsweerd
  • Bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
  • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
  • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)  
  • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
  • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
  • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
  • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
  • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
  • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
  • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Hilversum (A27):

  • Vanaf A27 richting Utrecht
  • Neem Afslag Veemarkt (nr. 30)
  • Ga onderaan de afslag rechtsaf richting “Veemarkt/Centrum”
  • Neem op de eerste rotonde de derde afslag
  • Rijd door tot aan de tweede rotonde Berekuil
  • Neem de tweede afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)  
  • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
  • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
  • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
  • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
  • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
  • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
  • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Gorinchem (A27):

  • Komende vanaf Gorinchem A27 volgen
  • Op knooppunt Rijnsweerd rechts aanhouden naar de A28 richting De Bilt, Veemarkt en Rijnsweerd
  • Neem Afslag Centrum Rijnsweerd
  • Bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
  • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
  • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)  
  • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
  • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
  • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
  • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
  • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan 81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
  • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
  • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Amersfoort (A28):

  • Vanaf A28 richting Utrecht
  • Volg borden Centrum Rijnsweerd
  • “Einde A28” bij T-splitsing rechtsaf (Waterlinieweg)
  • Rijd door tot aan de rotonde Berekuil
  • Neem de vierde afslag op de rotonde Berekuil (richting “Buiten Wittevrouwen”)
  • Volg de weg tot aan spoorwegovergang en direct aangrenzende rotonde
  • Neem op de rotonde de derde afslag naar Maliebaan
  • Rijd door tot aan de eerste kruising en sla linksaf (links voorsorteren om ventweg op te draaien, parallel aan de Maliebaan)
  • Sla vervolgens direct weer linksaf de ventweg in (Maliebaan)
  • Rijd door tot aan de witte poort met het uitstekende bord “Eigen terrein maliebaan81-87” (de NVGP is gevestigd achter het pand van Hermans & Schuttevaer, aan de kant van het spoor)
  • Rijd door tot aan de slagboom en bel aan bij NVP, NVGP, VKJP. Blijf doorrijden na de slagboom tot aan het spoor. Ga naar rechts en parkeer de auto.
  • De NVGP bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van de trap. Ingang aan de spoorzijde.

Vanaf Amsterdam:

  • Komende vanaf de A2 o Om centrumverkeer te vermijden raden wij u aan de A2 te volgen tot knooppunt Ouderijn en daar de A12 richting Arnhem te nemen (vervolgens is de routebeschrijving vanaf Den Haag A12 van toepassing).
  • Komende vanaf de A1 o Neem afslag Hilversum / Utrecht A27 (vervolgens is de routebeschrijving vanaf Den Haag A12 van toepassing)

MET HET OPENBAAR VERVOER


Vanaf Utrecht Centraal Station heeft u de volgende mogelijkheid:

   Buslijn 8 richting Wilhelminapark, halte Maliebaan. Vanaf de halte loopt u rechtsaf naar het kruispunt toe en steekt u de Nachtegaalstraat over, zodat u de Maliebaan inloopt (let op: de NVGP bevindt zich aan de ventweg aan de rechterzijde). U vindt ons kantoor na 5 minuten lopen aan uw rechterhand op nummer 87. Aan de straatzijde ziet u een wit bordje met P en een groen bordje van Susa uitzendbureau (zie foto)

Het kantoorpand is gevestigd op een binnenterrein (ingang aan de kant van het spoor) op de 1ste verdieping rechts van de trap.

Welcome to the website of the NVGP, the Dutch society for group dynamics and group psychotherapy.

The NVGP, founded in 1957, is originally a specialised group psychotherapy society committed to all forms of group treatment, ranging from trainings to group psychotherapy. Additionally, members of the NVGP have been getting involved with all kinds of group processes occurring outside of the Dutch Association of Mental Health (GGZ), such as the coaching of management teams, conflict management in the workplace or bullying in schools. The NVGP offers acknowledged training courses to become a ’group therapist NVGP’ or a ’specialised group psychotherapist NVGP’.

Through study days, workshops, research and publications the NVGP qualitatively monitors and advances the field of group dynamics and group therapy.
The NVGP offers a variety of memberships. Are you not a psychologist, psychiatrist or sociotherapist, but still interested in becoming a member due to your activities with groups? You can view the membership options at how to become a member? Every membership comes with a subscription to Groepen, a magazine for group dynamics and group psychotherapy.


If you want to know more about the NVGP or cannot find what you are looking for on this website?
Please contact us through this contact form.

De Affect Fobie Therapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische behandeling, die steeds vaker wordt toegepast in kortdurende groepsbehandeling. AFT is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experientiele en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. Gezien de interpersoonlijke aard van model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.

In AFT groepsbehandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan de gevreesde gevoelens. In de interpersoonlijke interactie tijdens de groepsbehandeling worden de gevoelens geactiveerd (exposure), vertrouwde vermijdingspatronen doorbroken (responspreventie) en wordt de angst gereguleerd (systematische desensitisatie). De groepsdynamiek kan juist bij patiënten met sterke vermijdingspatronen behulpzaam zijn voor het overwinnen van de affectfobie. De kortdurende behandelvorm vraagt daarbij een actieve rol van therapeut.

Doel
Na het afronden van de cursus beschikt de deelnemer over
- benodigde kennis om een AFT-groepstherapie op te zetten en uit te voeren
- kennis en vaardigheden om via de conflict- en persoonsdriehoek innerlijke conflicten te herkennen en te bewerken in groepstherapie
- vaardigheden om constructief gebruik te maken van groepsdynamica om de effectiviteit van de AFT-groepsbehandeling te verbeteren
Doelgroep
De cursus richt zich op de klinisch psychologen (i.o), psychiaters (i.o), psychotherapeuten (i.o), en gz-psychologen (i.o), die een basiscursus groepsdynamica hebben voltooid, en behoefte hebben aan verdere ontwikkeling t.b.v. gerichtere toepassing van het AFT model in groepstherapie.

Inhoud
AFT is gebaseerd op de aanname dat klachten waarmee patiënten zich melden verbonden zijn met angst voor gevoelens: een affectfobie. In de cursus worden de uitgangspunten van de AFT behandeling besproken. Het psychodynamische werkmodel met de conflict- en personendriehoek verhelderd, zowel op individueel als op groepsniveau. Kennis van de groepsdynamische kernelementen zoals groepsfasen, cohesie, normen en rollen wordt opgefrist. Vervolgens wordt het model van de affectfobie gecombineerd met de groepsdynamica. Interventies gericht op herstructureren van de afweer, herstructureren van het affect en bewerken van het beeld dat de patiënt van zichzelf en anderen heeft, wordt geplaatst in de verschillende fasen van het groepsproces. Daarbij krijgt het interactioneel maken de reguliere AFT-interventies extra aandacht.

Werkwijze
De cursus wordt gegeven in 3 dagen van 6 uur (middag en avond).
De werkwijze omvat literatuurstudie, korte toelichting op de theorie, discussie, oefeningen, reflectie op eigen ervaringen, en rollenspel. Er is steeds sprake van een interactieve benadering.

Literatuur

• Aken-van der Meer, M.E. van (2008). Kort en goed genoeg. Praktijkboek kortdurende groepspsychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum,
• Aken-van der Meer, M.E., & Gilhuis, H.P. (2008). Over driehoeken, groepen en affectfobieën. Groepen, Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie 3(1), 7-17.
• Dam, Q.D. van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe.
• Haas, W. de (2008). Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg, Soest: Nelissen.
• Stolk, P. & Saschowa, M. (2017). Trotseer de beer: over de behandeling van affectfobie en de activerende kracht van beeldende therapie. Groepen,12(1), 23-37.

Docenten

Drs. Miriam Saschowa is klinisch psycholoog/psychotherapeut, groepspsychotherapeut NVGP en AFT therapeut. Zij is werkzaam in de functie van klinisch psycholoog bij Altrecht, op de afdeling Kortdurende Klinische Psychotherapie- AFT (KKP-AFT). Op deze afdelingen behandelt zij patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Miriam is erkend als opleider voor de NVGP en zij geeft de cursussen Groepsdynamica en Groepspsychotherapie en in AFT. Daarnaast heeft zij een rol in het opleiden van professionals in de Ggz middels het geven van werkbegeleiding en supervisie. Zij is erkend als supervisor NVP, NVGP en AFT.

Drs. Martine Hueting is gz-psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij de militaire ggz. Zij werkt daar op een van de ambulante afdelingen in Utrecht, waar zij verbonden is aan de eendaagse deeltijdbehandeling als groepspsychotherapeut. Binnen deze deeltijdbehandeling wordt vanuit het AFT-model gewerkt. Tevens is zij erkend NVGP-groepspsychotherapeut en AFT-therapeut. Sinds kort is zij ook werkzaam als docent groepsdynamica. Tevens is zij praktijkopleider voor de gz-opleiding binnen haar instelling, en werkt zij als supervisor en werkbegeleider.

Data
3 maandagen: 6 mei 2019, 20 mei 2019 en 3 juni 2019

Plaats
Zeist

Kosten
€ 725,00

Accreditatie
NVGP: erkend als modulaire cursus van 18 punten
FGzPt: aanvraag in behandeling

Verdere informatie en aanmelding
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Joomla SEF URLs by Artio