Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur stelt onder eindverantwoordelijkheid van de ledenvergadering het beleid van de Vereniging vast. Voorts heeft het Algemeen Bestuur (AB) de taak vast te stellen welke beleidsvoornemens er zijn en zij stelt de prioriteiten vast. Ook wordt door het AB vastgesteld op welke wijze aan de genomen besluiten uitvoering zal worden gegeven.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit:

  • Mw. J.R. (José) van Reijen, voorzitter
  • Dhr. A.C.J. (Ton) Sanders, penningmeester
  • Mw. K.M. (Klaartje) van Hest
  • Mw. S.M. (Silvia) Pol
  • Mw. D.C.A. (Daniëlle) van Scheppingen
  • Dhr. N.J. (Niels) Tinga
Joomla SEF URLs by Artio