Commissies
Verschillende commissies adviseren het Algemeen Bestuur. Zij hebben een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende taak. Bij besluit van het Algemeen Bestuur kunnen aan de Commissies bepaalde beslissings- en uitvoeringsbevoegdheden worden gedelegeerd.

In de NVGP bestaan de volgende vaste commissies:

 • Opleidingscommissie (OC)
  Leden: Annemarie Booij, voorzitter, Mieke Bossers, Monique Hupkes, Lizzy Kelfkens en Nard Olthof
  S
  ubcommissie cursusbeoordeling: 
  Marika Heidweiller
  S
  ubcommissie lidmaatschapbeoordeling:
  Annemarie Booij
 • PR-commissie
  Leden: Liesbeth Smit, voorzitter, Milan van Diermen en Lizzy Kelfkens
 • Wetenschapscommissie 
  Leden:  Willem de Haas, voorzitter, Willem de Groot, Ton Haans, Monique Leferink op Reinink en Walther van Lieshout
 • Redactie van het tijdschrift Groepen
  Leden: Arnout ter Haar, hoofdredacteur, Monique Leferink op Reinink, Silvia Pol, Piet Verhagen en Salvatore Vitale
 • Congrescommissie
  Leden: Salvatore Vitale, voorzitter, Pierre Sebregts, Wubbo Scholte

In het huishoudelijk reglement vindt u meer informatie over de commissies.