Inleiding
De Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) is opgericht in 1957 en telt in 2013 een kleine 600 leden. 

De NVGP is een specialistische groepstherapievereniging die zich inzet voor de kwaliteit van het vakgebied groepsdynamica en meerdere vormen van groeps(psycho) therapie. En voor de beroepen Groepstherapeut en Groepswerker. De NVGP heeft samen met zeven andere Specialistische Psychotherapieverenigingen (SPV-en) een samenwerkingsverband met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Ledenvergadering
De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging. Daarin komen de hoofdlijnen van het beleid aan de orde. In de ledenvergadering worden besluiten genomen die in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd.