De statuten zijn door de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op 6 jui 2018 goedgekeurd. De concept notulen liggen ter ondertekening door het bestuur bij de notaris. 

 Statuten (concept 6 augustus 2018)